Krúžok športové hry Sourire

Na týchto hodinách sa pozrieme na rôzne loptové i neloptové hry z iného pohľadu. Vyskúšame si celú škálu športov ako hádzaná, volejbal, futbal, floorbal, vybíjanú, basketbal, frisby a mnoho iných...
Prvoradým cieľom tohto krúžku, je poriadna zábava a pri nej sa snažíme odhaľovať špecifické športové danosti detí a ich záujem o jednotlivý druh športu, ktorý sa neskôr odporučí rodičovi, ako vhodná alternatíva v športe.

Talent treba hľadať a rozvíjať. My vieme, že vaše deti sú jedinečné a šikovné, radi by sme s nimi pracovali a pomohli im nájsť správnu cestu k úspechu!
Máme vypracovaný jedinečný systém, v ktorom môže rodič komunikovať  priamo s lektorom, ktorý sa  vyjadruje k aktivite, disciplíne a pokrokoch dieťaťa každý mesiac v správe, ktorú obdrží rodič.

Prihláška na krúžok

  
  

Viac info tu.

Bezpečnostné overenie. Kliknite na biely štvorec na ľavo od textu: Nie som robot.

Aktuálna Akcia

Naši partneri

Copyright © 2019 Sourire.

 

HORE