Dramatický krúžok Sourire

Herectvo, moderovanie, rétorika – vás naučia, ako správne komunikovať, ako recitovať, hrať a ako sa správať v nečakaných, príjemných i nepríjemných situáciách. Vlastnosť flexibility a originality, je v dnešnej dobe veľmi dôležitá, aj preto sme sa rozhodli, ponúknuť tento krúžok na vašu školu. Deti na krúžku naberajú na komunikačnej odvahe, naučia sa správne reagovať v závislosti od situácií, v ktorých sa nachádzajú. Zábavnou formou sa učia základy dramatiky, základné techniky rétoriky a moderovania a tie majú neskôr možnosť aplikovať v modulovaných situáciách.

Talent treba hľadať a rozvíjať. My vieme, že vaše deti sú jedinečné a šikovné, radi by sme s nimi pracovali a pomohli im nájsť správnu cestu k úspechu !

Máme vypracovaný jedinečný systém, v ktorom môže rodič komunikovať  priamo s lektorom, ktorý sa  vyjadruje k aktivite, disciplíne a pokrokoch dieťaťa každý mesiac v správe, ktorú rodič obdrží.

MOTTO: Hra a zábava dokáže učiť, učme sa zábavou !

Prečo dramatika v Sourire?

  • prinášame metodologicky vypracovanú, zábavnú formu učenia sa

  • lektori sú odborníci – herci, učitelia

  • spolupracujeme s rôznymi agentúrami, televíziami, rádiami a divadlami – v prípade záujmu o ďalší rozvoj

  • pripravujeme zábavné scénky a divadlo aj pre rodičov

  • poskytujeme bezplatne potreby na krúžok

  • možnosť komunikácie rodiča s lektorom

Prihláška na dramatický krúžok

  
  

Viac info tu.

Bezpečnostné overenie. Kliknite na biely štvorec na ľavo od textu: Nie som robot.

Aktuálna Akcia

Naši partneri

Copyright © 2019 Sourire.

 

HORE